Legal Notice

By accessing Biohit World Wide Web pages (the “site”) you agree to the following terms. Please note that you are not allowed to access or use the site if you do not agree to the following terms.

Käyttämällä Biohit World Wide Web-sivuja (“sivusto”) hyväksyt seuraavat ehdot. Huomaa, että et saa käyttää sivustoa tai käyttää sitä, jos et hyväksy näitä ehtoja.

Limited Rights of Use / Rajoitetut käyttöoikeudet

Any rights not expressly granted herein are reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in any form without the prior written permission of Biohit is prohibited except in accordance with the following terms. Biohit consents the browsing of Biohit World Wide Web pages or printing copies of extracts from these pages for your personal use. The contents of Biohit World Wide Web may not be distributed in any scope without the prior written consent of Biohit. The use of, e.g., stock exchange releases and other documents classified as public is permitted in public communications if the source for the information has been stated.

Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, on varattu. Sisällön tai kaiken sisällön kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Biohitin etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty paitsi seuraavien ehtojen mukaisesti. Biohit sallii Biohitin WWW-sivujen selaamisen tai näiden sivujen otteiden kopioiden kopioinnin henkilökohtaiseen käyttöön. Biohit World Wide Web -sisältöä ei saa jakaa missään laajuudessa ilman Biohitin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Esimerkiksi pörssitiedotteita ja muita julkisesti luokiteltuja asiakirjoja voidaan käyttää julkisessa viestinnässä, jos tiedon lähde on ilmoitettu.

No Warranties / Ei takuita

The contents of the site is provided “as is” and “as available”. Biohit does not warrant that its Web pages will be uninterrupted. Biohit reserves the right to revise the pages or withdraw access to the site at any time.

Sivuston sisältö toimitetaan “sellaisena kuin se on” ja “saatavana”. Biohit ei takaa, että sen Web-sivut ovat keskeytymättömiä. Biohit pidättää itsellään oikeuden tarkistaa sivuja tai peruuttaa pääsyn sivustoon milloin tahansa.

Copyright Notice and Trademarks / Tekijänoikeustiedot ja tavaramerkit

The contents of Biohit World Wide Web pages are copyright © Biohit Oyj. Biohit product names mentioned on the site are either trademarks or registered trademarks of Biohit. Any unauthorized use of such trademarks is strictly prohibited.

Biohit World Wide Web-sivujen sisältöä sitoo tekijänoikeus © Biohit Oyj. Sivustossa mainitut Biohit-tuotenimet ovat joko Biohitin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tällaisten tavaramerkkien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

Disclaimer / Vastuuvapauslauseke

In no event shall Biohit be held responsible for any damages whatsoever that may result from the use of, or inability to use the contents of the site.

Biohit ei missään tapauksessa ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka saattavat johtua sivuston sisällön käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sisältöä.

Dispute Settlement / Riitojenratkaisu

Any dispute related to the use of the site will be settled by the District Court in Helsinki, Finland in accordance with the laws of Finland.

Sivuston käyttöä koskevat riidat ratkaistaan ​​Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaisesti.

© Biohit Oyj 2018. All rights reserved – Kaikki oikeudet pidätetään.