Miltä näyttää nikotiiniton Suomi?

6 / 2021

Nikotiiniton Suomi on terveempi, taloudellisempi ja työkykyisempi

Tulevaisuus on tupakaton – ja nikotiiniton. Tupakointia on rajoitettu viime vuosina Suomessa mm. ravintoloissa, julkisissa tiloissa ja työpaikoilla, ja savuton Suomi onkin realistinen tavoite lähivuosille.

Savuton Suomi 2030 -verkosto  tukee uuden tupakkalain tavoitetta lopettaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö asteittain Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Savuton ja nikotiiniton Suomi ei tarkoita tupakan ja nikotiinin täyskieltoa kertarysäyksellä, vaan hallitusti erilaisten toimenpiteiden kautta. Tavoite saavutetaan, jos alle 5 % täysi-ikäisistä suomalaisista tupakoi tai käyttää nikotiinituotteita vuonna 2030.

Me Biohitillä tuemme savutonta ja nikotiinitonta tavoitetta. Haluamme osaltamme tarjota tapoja päästä eroon tupakasta ja sen suurimmasta riippuvuuden aiheuttajasta, nikotiinista.

Tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttäminen ei ole vain yksilön asia, sillä nikotiinin käytöllä on vahva rooli yhteiskunnassa. Kokosimme tärkeimpiä seikkoja, joihin nikotiiniton Suomi -tavoitteen toteutuminen vaikuttaisi positiivisesti.

Haastattelimme artikkeliin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessoria ja Suomen ASH:n hallituksen jäsentä Heikki Hiilamoa. Hiilamo toimii myös Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina.

Nikotiinittomuus voi tuoda lisää elinvuosia

Nykyään kukaan ei ajattele tupakointia terveystekona, mutta myös satunnaisella polttamisella on suuria terveyshaittoja, joiden valossa tupakoinnin lopettamisen tulisi olla tärkeä yhteiskunnan tavoite. 

Lähes jokainen suomalainen tuntee jonkun, jolla on tupakointiin liittyviä sairauksia tai terveysongelmia. 

Stumppaaminen on edelleen ajankohtainen aihe nostaa keskusteluun, sillä se syö vuodesta toiseen suomalaisten terveyttä.

– Nikotiinituotteiden käytön lopettaminen on kaikista merkittävin yksittäinen asia, joka parantaa ihmisten terveyttä, Hiilamo tähdentää.

Nikotiinittomuuden terveyshyötyjä ei tarvitse etsiä suurennuslasilla, kuten Hiilamo kertoo. 

– Jos nikotiinin käyttö loppuisi, se säästäisi suoraan tuhansia ihmishenkiä. Nikotiinin käyttö on riskitekijä lukuisille sairauksille, erityisesti syöpä- sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Luonnollisesti näiden ilmaantuvuus laskisi, kun yhä useampi pääsisi eroon tupakasta. 

Tupakoinnin haittavaikutuksia terveyteen löytyykin pitkä lista. Länsimaissa tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja, ja joka toinen tupakoija kuolee ennenaikaisesti. Vuosittain Suomessa kuolee keskimäärin 5000 ihmistä tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin.  

Tupakointi on myös suurin yksittäinen riskitekijä syövälle, joista yleisin tupakoijan syöpä on keuhkosyöpä. Lisäksi tupakointi tuhoaa keuhkokudosta, vahingoittaa kaikkia elimiä ja altistaa myös muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille. 

Miksi pelkkä tupakattomuus ei riitä?

Tupakan haitat vai nikotiinin haitat? Tupakkariippuvuus on todellisuudessa riippuvuutta nikotiinista, joka on tupakan haitallisimpia myrkkyjä. Tämän vuoksi olemme mukana vaatimassa, että Suomi ei ole tulevaisuudessa vain savuton, mutta nikotiiniton.

Värikkäästi pakatut, nuorille markkinoidut ja eri makuiset nikotiinituotteet ovat suosittuja, mutta ne eivät kuitenkaan ole “parempi” vaihtoehto tupakalle. Nikotiini on voimakas hermomyrkky ja stimulantti, joka muodostaa nopean riippuvuuden, johon kehosi alkaa reagoida vaatimalla jatkuvasti suurempaa annosta. Nikotiini vaikuttaa mm verenpaineeseen, suun terveyteen ja verenkiertoon haitallisesti.

Tupakkaa ei siis kannata korvata nikotiinikorvaustuotteilla, jotka vain ylläpitävät riippuvuutta. Vaihtamista nikotiinipurkkaan voi verrata siihen, että vaihtaisit karkkipussin pussilliseen keksejä, kun haluat vähentää sokerin syöntiä.

Lue myös: Nikotiinipurkan haitat

Nikotiinittomuus voisi vähentää terveydenhuollon menoja

Viime aikoina Covid 19 -pandemian jyllätessä moni on kantanut huolta Suomen terveydenhuollon kantokyvystä ja resursseista. Pandemian hoidon lisäksi terveydenhuollon perustehtävänä on hoitaa kaikkia muita kansalaisten terveyteen liittyviä seikkoja ja sairauksia, joista nikotiiniin liittyvät ovat yliedustettuja.

Nikotiinittomuus onkin palvelus oman terveytesi lisäksi myös suomalaiselle terveydenhuollolle, jonka resursseja vapautuu tupakoinnin aiheuttamisen sairauksien hoitamisesta.

– Nikotiinittomuus vähentäisi julkisen terveydenhuollon menoja huomattavasti, koska tupakoinnista johtuvien sairauksien hoitaminen jäisi pitkällä aikavälillä pois, Hiilamo sanoo.

Tupakointi aiheuttaa kustannuksia terveydenhuoltoon sen kaikilla tasoilla; terveyskeskuskäynneistä erikoissairaanhoitoon ja akuuttitapauksien hoitoon. Myös sairauspoissaolot ovat yleisimpiä tupakoitsijoiden keskuudessa.

Tupakoinnin suorat kustannukset terveydenhuollolle ovat noin 277 miljoonaa euroa vuodessa. Samalla summalla voisi järjestää erikoissairaanhoidon vuodeksi yli 240 000 asukkaan kaupunkiin, kuten Vantaalle tai Tampereelle.

Nikotiinittomuuden talousvaikutukset ovat reilusti plussan puolella

Tupakkatuotteiden myynnin ja verotuksen ympärillä pyörii myös paljon rahaa, minkä vuoksi nikotiinin käyttämisen lopettamisella olisi varmasti talousvaikutuksia. Mutta millaisia?

Suomen valtio saa tupakkaverosta tuloja, kauppiaat katteensa ja tupakkayritykset voittonsa. Voiko siis ajatella, että tupakoinnista ja nikotiinituotteista olisi hyötyä taloudelle?

Lyhyesti sanottuna, ei – nikotiinin positiivisimmat talousvaikutukset syntyvät siitä, kun nikotiinituotteiden käyttö lopetetaan.

Tupakoinnin lopettamisen taloushyödyt ovat moninkertaiset verrattuna tupakkaveron ja tuotteiden myynnin tuloihin.

Nikotiinin talousvaikutuksia täytyy katsoa kansanterveyden kokonaisuutena, joka ei koske vain tupakan ostosta ja myynnistä koituvia tuloja ja menoja.

Kokonaisuutena tupakointi maksaa yhteiskunnalle 1,5 miljardia euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan välittömät ja välilliset vaikutukset mm. terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työpoissaolojen kautta. Rahalle löytyisi varmasti parempaakin käyttöä?

Tupakointi maksaa yhteiskunnalle jopa 1,5 miljardia vuodessa.

Tupakkaverotulojen poistuminenkaan ei olisi dramaattinen käännös taloudessa. Tupakkaveron tarkoituksena on hillitä haitallista tupakointia korkeampien hintojen myötä, eikä valtio ensisijaisesti kerää tupakkaveroa rikastuakseen.

Tupakkaveron tulojen vähentyminen olisi kokonaisuudessa pisara meressä, kuten Hiilamo tähdentää.

– Vaikka tupakkaveron tuotto jäisi pois, kulutus kohdistuisi kuitenkin muihin hyödykkeisiin, joista verotuloja saataisiin. Kokonaisuutena nikotiinittomuuden talousvaikutukset ovat plussan puolella sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Nikotiinittomuus parantaisi työkykyä ja karsisi poissaoloa

Suurin osa suomalaisista tupakoitsijoista ja nikotiinituotteiden käyttäjistä kuuluu työikäiseen väestöön. Nikotiinittomuus parantaisi sekä ihmisten työssäjaksamista että työhyvinvointia, mutta myös työn tuottavuutta, sillä tupakoinnista johtuvat sairauspoissaolot olisivat minimissään. 

Hiilamo tähdentää, että tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttö on vahvasti sidoksissa työikäisten työssäkäyntikykyyn.

– Monet tupakoinnin aiheuttamat sairaudet koskevat työikäisiä ihmisiä. Tupakoimattomuus poistaisi sairauspoissaoloja, parantaisi työkykyä ja työssäoloa, minkä vaikutukset ovat kansantaloudelle merkittäviä, Hiilamo kertoo.

Puhtaiden lukujen valossa stumppaaminen kohentaisi kertaheitolla suomalaisten työkykyä. Vuonna 2012 tupakointi aiheutti ainakin 700 työkyvyttömyyseläkejaksoa ja kerrytti yli 800 000 sairauslomapäivää. Voisiko nikotiinittomuus olla yksi vastaus työn tuottavuuden parantamiseen?

>> Tee nikotiiniriippuvuustesti

Millä tavoin nikotiiniton Suomi saavutetaan?

Nikotiinittomuus ei tarkoita nopeaa totaalikieltoa tupakoinnista, vaan tilannetta, jossa uusien tupakoitsijoiden ja nikotiinikorvaustuotteiden käyttäjien osuus olisi hyvin pieni. Tähän päästään asteittaisilla ja monipuolisilla toimenpiteillä.

Tupakoinnin houkuttelevuus on laskenut samaa tahtia, kun tupakointia on rajoitettu asteittain yhteiskunnassa. Esimerkiksi ravintoloissa, taloyhtiöissä ja työpaikoilla tupakointia on rajoitettu asteittain, mutta merkittävästi.

Hiilamon mukaan yhteiskunnan ohjaus antaa vahvan signaalin tupakoinnin houkuttelevuudesta.

– Tärkeimpiä asioita ovat tupakka- ja nikotiiniverot, jotka estävät tehokkaasti tupakoinnin aloittamista.

Suomi voi oppia myös muiden maiden onnistuneista savuttomuustavoitteista, Hiilamo kertoo. Toisaalta Suomi voi pian näyttää esimerkkiä muille maille, sillä nikotiinittomuustavoite on kansainvälisesti harvinainen. Suurin osa länsimaista keskittyy ensin tupakoinnin rajoittamiseen, mutta Suomessa tavoitteena on vapautua kokonaan nikotiinin haitoista.

Visio: Miltä näyttää Nikotiiniton Suomi 2030?

– Suomalaiset ovat terveempiä ja elävät pidempään. Nikotiinittomuus estää tuhansia ennenaikaisia kuolemia ja tupakoimattomuus poistaa suurimman yksittäisen syövän riskitekijän.

– Terveydenhuollon menoja voidaan suunnata tupakoinnin aiheuttamien sairauksien sijaan muualle. Tällä hetkellä tupakoinnista koituu yli 200 miljoonan euron vuosittaiset terveydenhuoltokulut.

– Työssäkäyntiaste olisi parempi, ja työn tuottavuus nousisi, kun jopa 800 000 tupakoinnista johtuvaa sairauspoissaoloa voitaisiin välttää.

– Luontokin voisi paremmin; tupakantumppi on maailman yleisin roska, joka muuttuu luonnossa haitalliseksi mikromuoviksi.

Lue seuraavaksi: Nikotiiniriippuvuuden oireet