Helicobacter pylori-infektion

Helicobacter pylori orsakar en infektion i magslemhinnan som kallas kronisk gastrit och som kan vara stabil i flera år eller utvecklas till atrofisk gastrit.

Vad är en H. pylori-infektion?

H. pylori-infektioner är vanliga, men antalet sjunker i västländerna till följd av bättre hygien. De flesta blir infekterade i barndomen.

För tillfället är 15–20 % av personer i åldern 20 till 30 infekterade. En fjärdedel av personer i åldern 30 till 50 och över hälften av personer i åldern 70 och äldre bär på bakterien. I utvecklingsländer är över 80 % infekterade och i Kina är siffran så hög som 90 %.

H. pylori kan i sig själv orsaka cancer. Infektionen kan även förstöra magslemhinnan och utsätter magen för cancerframkallande ämnen.

Risker förenade med H.pylori

Helicobacter pylori producerar effektivt acetaldehyd av alkohol i livsmedel. Acetaldehyd har av WHO klassificeras som ett cancerframkallande ämne.

Symptom av H.pylori

Infektionen ger vanligtvis inga symtom. Hos vissa människor orsakar den inflammation av magslemhinnan vilket kan resultera i en ökad risk för magsår.
Man misstänker även att H.pylori kan ge upphov till obehag i bukområdet även hos patienter som inte har magsår. Ett sådant samband har dock ännu inte påvisats tydligt.
En inflammation av magslemhinnan som orsakats av H.pylori kan vara stabil i många år eller kan långsamt leda till underskott på eller frånvaro av magsyra. Underskott på magsyra utgör en välkänd risk för magsäckscancer.

Det finns flera testmetoder för att diagnostisera H.pylori. GastroPanel-provet är ett enkelt sätt att testa för en H.pylori-infektion och ta reda på hur din mage mår och halten av magsyra som utsöndras.

H. pylori ökar risken för magsår och magsäckscancer.