Högriskgrupper

Acetaldehyd är det vanligaste carcinogena ämnet i världen och är farligt för vem som helst. Personer som av någon anledning har ett underskott på magsyra utgör en speciell högriskgrupp. Rökare och personer med en Helicobacter pylori-infektion utgör även en riskgrupp.

  • Underskott på magsyra
  • Överskott på magsyra
  • Helicobacter pylori-infektion
  • Rökare