Magsäckscancer och acetaldehyd

Vad är magsäckscancer?

Magsäckscancer är en vanlig sjukdom som kan vara symptomfri i långa perioder. Enbart i Finland finns det nästan 1 000 diagnostiserade fall av magsäckscancer. Magsäckscancer avser cancerformer som utvecklas i körtlar i magslemhinnan.

Magsäckscancer är en vanlig dödsorsak då överlevnadstalen är lägre i jämförelse med andra cancerformer. I den stora hålighet som utgör magsäcken kan en tumör växa mycket innan den ger symptom. Prognosen för magsäckscancer beror på hur mycket den har spridit sig när den upptäcks.

Risker förenade med magsäckscancer

Underskott på eller frånvaro av magsyra utgör en välkänd riskfaktor för magsäckscancer. Av naturen finns det miljarder av bakterier och mikrober i vår mun som med saliven åker ner i magsäcken. Mikroberna har en avgörande uppgift för matsmältningen. En frisk magsäck innehåller alltid magsyra som eliminerar inkommande bakterier.

Underskott på magsyra betyder att den skyddande sura hinnan har försvunnit och att bakterierna har möjlighet att växa och trivas i magen. I magsäcken kan de fermentera alkohol i maten till acetaldehyd som av WHO klassificeras som ett cancerframkallande ämne.

Om både den övre och nedre slemhinnan i magsäcken förstörts, ökar risken för magsäckscancer med 90 gånger i jämförelse med en frisk mage med normal utsöndring av magsyra.

En Helicobacter pylori-infektion kan också leda till underskott på magsyra. Hos cirka 10 – 20 % av alla patienter leder en H. pylori-infektion till att ett magsår eller sår på tolvfingertarmen utvecklas med tiden och ökar risken för magcancer med 2 till 6 gånger.
Magsår och avlägsnande av en del av magsäcken ökar också risken för magsäckscancer. Risk för magsäckscancer ökar med åldern.