Överskott på magsyra och gastroesofageal reflux

Överskott på magsyra beror på att magsyra utsöndras mer än normalt. Om detta sker är pH-värdet i magen konstant mycket lågt och utsöndringen av magsyra hög.

Risker förenade med överskott på magsyra

För hög utsöndring av magsyra utgör en risk, i synnerhet om den är förenad med problem med återflöde i matstrupen, d.v.s. när maginnehållet stiger tillbaka upp i matstrupen och munnen. Till skillnad från magslemhinnan är matstrupens slemhinna inte tålig mot syra som kan ge upphov till allvarlig skada.

Symptom på överskott på magsyra

Överskott på magsyra ger vanligtvis symptom bara i kombination med sura uppstötningar. I det fallet stiger det högt syrahaltiga maginnehållet upp i matstrupen, vilket orsakar halsbränna. Symptomen uppträder ofta i samband med intag av viss typ av föda och under natten då maginnehållet lättare når matstrupen när man ligger ner.

Överskott på magsyra ökar risken för magsår och i kombination med eventuell reflux kan det skada matstrupens slemhinna.