Acetium-sugtablett

Acetium®-sugtablett – sluta röka utan nikotin

  • Avlägsnar acetaldehyd ur saliven vid rökning.
  • Minskar de skadliga effekterna med rökning om du inte klarar att sluta.

Acetium-sugtabletter innehåller den naturliga aminosyran L-cystein. L-cystein binder effektivt acetaldehyd ur saliven och bildar en ofarlig förening som kan utsöndras från kroppen.

L-cystein avlägsnar 90 procent av acetaldehyd som lösts i saliven genom rökning. Den rekommenderade dosen är en eller två sugtabletter under rökning.

*Acetium-sugtabletter minskar inte de negativa effekterna av rökning och avlägsnar inte heller andra cancerframkallande ämnen än acetaldehyd. Du bör sluta röka på grund av alla negativa effekter.

En finsk innovation

Acetium®-sugtabletten har utvecklats och tillverkas i Finland och ger inte de biverkningar som konventionella rökavvänjningsmetoder, som nikotinberoende eller eventuella negativa effekter av läkemedlen, ger.

Hur fungerar Acetium®?

Effektiviteten hos Acetium®-sugtabletter för rökningsavvänjning har utvärderats i två kliniska försök (1, 2). Regelbunden användning av sugtabletten under rökning ökar sannolikheten för att sluta med 1,5 jämfört med en placebo (2).

Ingredienser:

L-cystein (3 mg/tablett), xylitol (250 mg/tablett) (E967), sorbitol (224 mg/tablett) (E420), rökarom, anisarom, magnesiumstearat (E470b), kiseldioxid (E551). Tablettens vikt 500 mg. Innehåller ej laktos, gluten eller nikotin.

Vad är acetaldehyd?

Acetium-sugtabletter innehåller L-cystein som är en naturlig aminosyra som effektivt binder acetaldehyd som upplöses i saliv från cigarettrök. Acetium omvandlar acetaldehyd till en ofarlig förening (3).

Ett effektivt sätt att sluta röka utan nikotinberoende

Den senaste dubbelblinda studien (2) omfattade 2 000 rökare, och resultaten bekräftade resultaten från tidigare studier (1). Acetium®-sugtabletten som rökavvänjningsprodukt var tydligt effektivare än placebon. Rökare som använde Acetium® hade bättre förutsättningar att sluta röka än de i placebogruppen med faktorn 1,5.


Enligt rökare som deltog i det kliniska testet minskade Acetium® njutningen vid rökning och förändrade smaken av cigaretter, vilket gjorde det lättare att sluta röka (2).

”Resultaten av undersökningen var ett tydligt genombrott i utvecklingen av rökavvänjningsmetoder. Den senaste komparativa studien gav samma resultat som det föregående testet (1) och bekräftade att Acetium®-sugtabletten är ett avsevärt effektivare hjälpmedel för att sluta röka jämfört med placebon”, säger professor Kari Syrjänen, medicinsk chef vid Biohit Oyj.

Referenser:

1. Syrjänen K et al. Elimination of cigarette smoke-derived acetaldehyde in saliva by slow-release L-cysteine lozenge is an effective new method to assist smoking cessation. A randomised, double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer Res. 2016;36:2297-2306.

2. Syrjänen K et al. Slow-release L-cysteine (Acetium) lozenge is an effective new method in smoking cessation. A randomized,
double-blind, placebo-controlled intervention. Anticancer Res 2017;37:3639-3648.

3. Salaspuro VJ et al. Eliminating carcinogenic acetaldehyde by cysteine from saliva during smoking. Cancer Epid Biomark Prev 2006;15:146-149.

4. Secretan B et al. WHO International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. A review of human carcinogens- Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. Lancet Oncol 10:1033-1034.