Vanliga frågor

Kan jag använda Acetium efter utgångsdatumet?

I likhet med andra läkemedel och liknande produkter måste utgångsdatumet vara tydligt angivet på varje parti. Samma sak gäller för Acetium-sugtabletter. Utgångsdatumet är olika viktigt för olika produkter. Datumet kan till exempel innebära att den aktiva beståndsdelen inte längre är effektiv eller att beståndsdelen försämras över tid och omvandlas till nedbrytningsprodukter som inte längre har önskad effekt eller till och med kan vara skadliga för kroppen.


I fråga om Acetium-sugtabletter vet vi att de inte bryts ned till skadliga ämnen. Det innebär att det inte finns några risker med att förbruka produkten efter utgångsdatumet. Men eftersom inga praktiska tester gjorts med utgångna produkter kan vi inte garantera deras effektivitet och kan därför inte rekommendera användning av sugtabletterna efter utgångsdatumet.

Hur fungerar Acetium?

När en människa röker cigaretter absorberas en stor del acetaldehyd i saliven från tobaksröken. L-cystein i sugtabletten som utsöndras långsamt binder mycket effektivt acetaldehyd i saliven. När detta sker smakar cigaretter annorlunda och njutningen vid rökning avtar. Båda av dessa effekter gör det lättare för en rökare att sluta röka.

Hur länge bör jag använda Acetium? Finns det en maximal användningstid?

Acetium-sugtabletter ska tas närhelst man röker, det vill säga man ska ha sugtabletten i munnen hela tiden man röker. Om rökningen tar ett längre tag ska du ta en till sugtablett vid behov. När du väl lyckats sluta röka behöver du inte sugtabletterna längre eftersom de endast har effekt så länge du röker. I genomsnitt kunde de rökare som deltog i testet sluta inom tre till fyra månader, medan det tog upp till sex månader för andra. För att uppnå önskad effekt rekommenderar vi därför att sugtabletterna intas i minst sex månader.

Hur snabbt kan jag sluta röka med hjälp av Acetium?

I två oberoende tester var genomsnittstiden för att sluta röka något mer än 100 dagar när Acetium-sugtabletter användes. För vissa rökare uppnåddes effekten tidigare (inom några veckor), medan andra behövde ett halvår på sig. Det är ett uttryck för hur enskilda individer reagerar på effekterna av Acetium-sugtabletter, och det är orsaken till att det inte går att bestämma en viss tidsram för när effekten uppnås.

Hur många Acetium-sugtabletter kan jag ta per dag?

Trots det faktum att det inte finns någon övre gräns för dagligt intag av Acetium-sugtabletter i fråga om den aktiva beståndsdelen, har ett övre dagligt gränsvärde på 40 sugtabletter fastställts. Det motsvarar rökning av två askar cigaretter. Den övre dagliga gränsen har främst bestämts på grund av de laxerande effekterna som många upplever om den här dosen överstigs (mer frekvent tarmtömning, diarré). Dessa biverkningar orsakas av och är typiska för det xylitol som sugtabletten innehåller. Den aktiva beståndsdelen i sugtabletten (L-cystein som långsamt utsöndras) har så låg koncentration att den är irrelevant när det dagliga intaget fastställs.

Kan Acetium användas av personer under 18 års ålder?

Det finns inga praktiska begränsningar för detta. Men eftersom vi endast utfört tester med vuxna, har vi inte studerat den kliniska effektiviteten och effekterna av produkten hos unga personer.

Skiljer sig Acetium-sugtabletten från kapseln?

Ja. Sugtabletten får effekt i munnen, medan kapseln får effekt i magen. Kapseln har därför ingen effekt när man försöker sluta röka. Av denna anledning ska just sugtabletter användas.

Finns det några biverkningar med Acetium-sugtabletter?

Koncentrationen av den aktiva beståndsdelen i sugtabletten är tillräckligt låg för att i sig inte ge några biverkningar. Men eftersom sugtabletterna innehåller en liten mängd xylitol, kan överdrivet dagligt intag (fler än 40 sugtabletter) ha laxerande effekter hos vissa personer. Inga andra biverkningar har rapporterats.

Vilken är den aktiva beståndsdelen i Acetium?

I likhet med kapseln är den aktiva beståndsdelen i sugtabletten L-cystein som långsamt utsöndras. Jämfört med kapseln är mängden L-cystein i sugtabletten avsevärt mindre eftersom effekten sker i munnen. Studier har visat att acetaldehyd som tagits upp i saliv från tobaksrök nästan kan avlägsnas helt med en mycket låg dos L-cystein.

Hur mycket har produkten testats?

Produkten har genomgått omfattande tester. Dess effektivitet inom eliminering av acetaldehyd från saliv har konstaterats i flera kliniska tester. En lämplig dos av den aktiva beståndsdelen har också testats vid dessa studier. Effektiviteten i sugtabletten som hjälpmedel för att sluta röka baseras på två oberoende kliniska tester som gav konsekventa resultat. På motsvarande sätt var resultaten om den effektiva mekanismen konsekventa. Båda konstaterade att sugtabletten påverkar hur cigaretter smakar och minskar njutningen som rökning ger.

Innehåller Acetium-sugtabletter allergener?

I likhet med alla produkter som tillverkas i tablettform innehåller Acetium-sugtabletter vissa hjälpämnen som behövs för att upplösa den aktiva beståndsdelen som en sugtablett som långsamt utsöndras. Dessa hjälpämnen är vanligt förekommande i liknande läkemedel och jämförbara produkter. Allergiska reaktioner på sådana ämnen är ovanliga, men inte omöjliga. Om du har kända allergier mot de ämnen som används som hjälpämnen i sugtabletterna bör du inte använda produkten.

Hjälper Acetium vid rökning när man dricker alkohol?

Sugtabletterna är effektiva oavsett om acetaldehydkällan är cigaretter eller alkohol. Ämnet i sig har inte studerats, men det finns ingen rimlig orsak till att sugtabletterna inte skulle vara effektiva i det här fallet. Det är logiskt att anta att man behöver äta fler sugtabletter eller mer frekvent när man konsumerar alkohol och cigaretter samtidigt. I sådana fall är det även bra att ta sugtabletter mellan cigaretterna för att få en mer balanserad effekt på den generella acetaldehydkoncentrationen i saliven jämfört med om man endast tar sugtabletter när man röker.