Usein kysyttyä Acetium® imeskelytabletista

Miten Acetium toimii?

Kun henkilö tupakoi, tupakansavusta imeytyy sylkeen huomattava määrä asetaldehydiä. Imeskelytabletin sisältämä hitaasti liukeneva L-kysteiini sitoo hyvin tehokkaasti sylkeen liuennutta asetaldehydiä. Acetium imeskelytablettien käyttö tupakoinnin aikana muuttaa tupakan makuaistimusta ja vähentää tupakasta saatavaa mielihyvää. Nämä molemmat vaikuttavat siihen, että tupakoitsijan on helpompaa luopua tupakanpoltosta kokonaan.

Miten pitkään Acetiumia pitäisi käyttää? Onko käyttöajalle ylärajaa?

Acetium-imeskelytabletti on tarkoitettu käytettäväksi aina yhdessä savukkeen kanssa, ts. imeskelytabletti on suussa koko sen ajan, kun savuketta poltetaan. Tarvittaessa tulisi ottaa toinen tabletti, jos savukkeen polttaminen kestää pidempään.  Vaikutus saadaan aikaan aina yhdessä savukkeen kanssa. Imeskelytablettia ei enää tarvitse käyttää, kun päätös tupakoinnin lopettamisesta on tehty ja tupakointi on loppunut. Keskimäärin tutkimuksessa mukana olleet tupakoitsijat pystyivät lopettamaan 3-4 kuukauden kuluessa, mutta joillakin tämä voi kestää pidempään, jopa 6 kuukautta. Tämän vuoksi suosittelemme, että käyttöä jatketaan vähintään tuo 6kk, jotta toivottu vaikutus saadaan aikaan.

Miten nopeasti pääsen tupakasta eroon Acetiumin avulla?

Kahdessa erillisessä tutkimuksessa keskimääräinen aika tupakoinnin lopettamiseen Acetium-imeskelytabletin avulla oli reilut 100 vuorokautta. Joillain vaikutus tuli nopeammin (muutamassa viikossa), joillain taas vasta 6 kuukautta käytön jälkeen. Tämä heijastelee yksilöllisiä eroja tavassa reagoida Acetium imeskelytabletin avulla saataviin vaikutuksiin, eikä tästä syystä voida antaa yhtä yksittäistä aikaa, kuinka nopeasti vaikutus saadaan aikaan.

Kuinka paljon Acetiumia voi käyttää päivittäin?

Vaikka Acetium-imeskelytabletin vaikuttava aine ei sinänsä aseta käytölle mitään ylärajaa, on päivittäisen käytön ylärajaksi asetettu 40 imeskelytablettia. Tämä vastaa kahta askia poltettuja savukkeita. Ylärajan asettaminen johtuu lähinnä siitä, että tämän annoksen ylittyessä monet alkavat saada laksatiivisia vaikutuksia (ulostustarve, ripuli). Nämä johtuvat imeskelytabletin sisältämästä ksylitolista, jolle tämä sivuvaikutus on tyypillinen. Imeskelytabletin vaikuttavan aineen (hitaasti liukeneva L-kystiini) pitoisuus on niin vähäinen, että sillä itsessään ei ole merkitystä tabletin ylintä vuorokausiannosta määritettäessä.

Voiko alle 18-vuotias käyttää Acetiumia?

Mitään varsinaista estettä tälle ei ole. Tekemissämme tutkimuksissa oli mukana kuitenkin pelkästään aikuisia, joten emme ole kliinisesti tutkineet valmisteen tehoa ja vaikutuksia nuorilla henkilöillä.

Onko Acetium-imeskelytabletti eri tuote kuin kapseli?

Kyllä. Imeskelytabletin vaikutus tapahtuu suussa, kun taas kapseli vaikuttaa mahassa. Kapselin avulla ei siten saada vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen, joten tähän tarkoitukseen on käytettävä nimenomaan imeskelytablettia.

Onko Acetiumin-imeskelytabletilla sivuvaikutuksia?

Itse vaikuttavan aineen pitoisuus imeskelytabletissa on niin pieni, että sillä itsessään ei ole sivuvaikutuksia. Koska imeskelytabletti sisältää pienen määrän ksylitolia, niin liian suuri määrä (yli 40 kpl) imeskelytabletteja vuorokaudessa saattaa joillain henkilöllä aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia. Muita raportoituja sivuvaikutuksia ei ole.

Mikä on Acetiumissa oleva vaikuttava aine?

Kuten kapselissa, myös imeskelytabletin vaikuttava aine on hitaasti liukeneva L-kysteiini. Määrä vain on paljon pienempi, koska vaikutus tapahtuu suussa ja tutkimuksissa on osoitettu, että tupakansavusta sylkeen liuennut asetaldehydi saadaan poistettua lähes kokonaan jo pienellä annoksella L-kysteiiniä.

Miten paljon Acetium-tuotetta on tutkittu?

Tuotetta on tutkittu perusteellisesti. Sen teho syljen asetaldehydin eliminoimisessa on todistettu useissa kliinisissä koejärjestelyissä, joissa myös vaikuttavan aineen annosta on testattu. Imeskelytabletin teho tupakoinnin lopettamisessa perustuu kahteen toisistaan riippumattomaan kliiniseen tutkimukseen, joissa tulokset olivat lähes yhteneväiset. Samoin tulokset siitä, millä mekanismilla tuote vaikuttaa, olivat samat eli tupakoinnin maku muuttuu ja tupakoinnista saatava mielihyvän tunne vähentyy.

Sisältääkö Acetium-imeskelytabletti allergisoivia aineita?

Kuten kaikissa tablettimuotoon valmistetuissa tuotteissa, myös Acetium-imeskelytabletissa on tiettyjä apunaineita, joita tarvitaan vaikuttavan aineen saattamiseksi hitaasti liukenevaan, imeskelytabletin muotoon. Nämä apuaineet ovat yleisesti käytettyjä monissa vastaavissa lääke- ym. valmisteissa. On harvinaista, että näitä vastaan kehittyy allerginen reaktio, mutta täysin poissuljettua se ei ole. Henkilö yleensä tietää ennestään, mille aineelle on allergisoitunut, ja jos se on jokin imeskelytabletin sisältämä apuaine, niin silloin tuotetta ei ole syytä käyttää.

Tehoaako Acetium tupakanvieroitukseen, jos käyttää yhtä aikaa alkoholia?

Imeskelytabletti tehoaa riippumatta siitä, onko asetaldehydi peräisin tupakasta vai alkoholista. Asiaa ei ole varsinaisesti tutkittu, mutta ei pitäisi olla syytä, etteikö toimisi myös silloin kun molempia käytetään yhdessä. Loogiselta tuntuisi se, että jos on menossa alkoholi-tupakka sessio, niin imeskelytabletin annosta tulisi suurentaa ja/tai annosteluväliä tihentää. Pahitteeksi ei siis olisi imeskellä tabletti myös savukkeiden välillä, jolloin saadaan tasaisempi vaikutus koko asetaldehydipitoisuuteen syljessä, kuin jos tabletti otetaan pelkästään savukkeen aikana.

Asiantuntijana patologian professori Kari Syrjänen, Biohit Oyj:n tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Mistä voin lukea lisää tupakoinnin lopettamisesta?

Olemme koonneet tärkeimmät linkit tänne kootusti.

Mistä ostaa Acetium® imeskelytabletteja?

Acetiumia löytyy mm. apteekista ja ruokakaupasta, sekä BiohitShop-verkkokaupasta. Katso Acetiumin jälleenmyyjät ja aloita matka kohti savutonta elämää!