Nikotiinin haitat

Yleisimmin käytettyjä käsikauppatuotteita tupakoinnin lopettamiseen ovat nikotiininkorvaustuotteet. Nimensä mukaisesti ne sisältävät nikotiinia ja ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta.

Nikotiini on tupakkakasvin myrkyllinen alkaloidi, joka aiheuttaa riippuvuutta. Nikotiinin ominaisuuksien vuoksi sitä käytetään tupakkatuotteiden ja nikotiinikorvausvalmisteiden lisäksi esimerkiksi hyönteismyrkkynä.

Nikotiinin vaikutukset kehossa

Nikotiini on hermomyrkky. Sen vaikutuksesta sydämensyke tihenee ja sydämen supistuvuus lisääntyy, pintaverisuonet ja sydämen suonet supistuvat sekä verenpaine nousee. Tällöin sydän kuormittuu ja riski sydänkohtaukseen lisääntyy.

Nikotiinin käyttö lisää sietokykyä myrkylle, jolloin riippuvuusoireiden selättämiseen tarvitaan jatkuvasti entistä suurempia annoksia ja riippuvuuskierre jatkuu. Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostamaa oireyhtymää.

Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan nikotiinin käytöstä syntyvää keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrän ja toiminnan muutosta, jonka seurauksena käytön lopettaminen johtaa fyysisiin vieroitusoireisiin. Nikotiiniriippuvuus on farmakologisilta ja käyttäytymistä sääteleviltä tekijöiltään muiden aineriippuvuuksien kaltaista.

Kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan nikotiiniriippuvuus täyttää kemiallisen riippuvuuden kriteerit. Nikotiiniriippuvuuden kehittymisen kannalta keskeisiä mekanismeja ovat toleranssin kehittyminen keskushermostossa, nikotiinin metabolia maksassa ja näitä säätelevät geneettiset tekijät.

Nuorilla nikotiinin aivotoimintoja muokkaava vaikutus on erityisen merkittävä. Nikotiiniriippuvuus kehittyy nopeasti, mutta siinä on yksilöllisiä eroja, joihin vaikuttavat useat geneettiset tekijät yhteisvaikutuksessa ympäristötekijöiden kanssa. Savukkeiden, nuuskan ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on tupakan tärkein riippuvuutta aiheuttava aine, mutta tupakansavussa on muitakin riippuvuuden syntyyn vaikuttavia aineita.

Nikotiini haittaa myös verisuonten seinämän solujen toimintaa.

Nikotiinin myrkyllisyys

Suuri määrä nikotiinia lamaa hermoston toimintaa ja johtaa myrkytykseen. Lapsille nikotiinimyrkytys voi tulla jo yhden savukkeen syömisestä. Sähkösavukkeen patruuna on aiheuttanut lapsilla kuolemaan johtaneita myrkytyksiä. Aikuisellekin 60 mg elimistöön imeytynyttä nikotiinia voi olla hengenvaarallista, silloin kun ei ole aiemmin altistunut nikotiinille. Määrä vastaa noin 30–40 savuketta tai 2-4 sähkösavukkeen patruunaa.

Tupakan nikotiini ja nikotiinivalmisteiden nikotiini

Suurimmat nikotiinipitoisuudet ovat tupakkatuotteissa, kuten savukkeissa, nuuskassa ja sähkötupakassa. Sähkösavukkeiden nikotiinipitoisuus vaihtelee. Kaikkiaan 11 tuotteen vertailussa valmisteiden nikotiinipitoisuus vaihteli nollasta 35 mikrogrammaan nikotiinia imukertaa kohti. Savuketta poltettaessa yhdessä imussa saadaan nikotiinia 152–193 mikrogrammaa. Sähkösavukkeen polttamisessa viisi imua siis tuottaa saman määrän nikotiinia kuin yksi poltettavan savukkeen imu.

Poltetusta savukkeesta saatu annos on keskimäärin 1 mg nikotiinia, johon pääsee tupakointitavan mukaan 5–10 imulla; tällaisia annoksia on mitattu myös sähkösavukkeen käyttäjillä. Sähkötupakkaa käyttävillä on havaittu yhtä voimakasta nikotiiniriippuvuutta kuin savukkeita polttavilla.

Nikotiinikorvaushoitotuotteet perustuvat nikotiiniriippuvuuden ylläpitoon, joten myös ne sisältävät nikotiinia.

Kirjallisuutta:

– British Medical Journal, marraskuu 2014: Kooste eri nikotiinipitoisten tuotteiden pitoisuuksista ja niitä käytettäessä syntyvästä elimistön nikotiinipitoisuuksista.

– Mitä on tupakkariippuuvuus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

– Nikotiinivalmisteet (laastari, purukumi, tabletit, inhalaattori) – Duodecim Terveyskirjasto