Miksi valita nikotiiniton vieroitusvalmiste
tupakoinnin lopettamiseen?

nikotiinin kaavio

Jatkuvan tupakoinnin suurin syy on nikotiiniriippuvuus ja tupakoinnin lopettamisen jälkeiset vieroitusoireet. Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinia sisältävät korvaushoitotuotteet ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta. Suomalaisinnovaatio Acetium® tarjoaa nikotiinittoman vaihtoehdon tupakoinnin lopettamiseen.

Nikotiini on tupakassa ja monissa tupakan korvausvalmisteissa käytettävä stimuloiva ja myrkyllinen alkaloidi, joka aiheuttaa riippuvuutta. Tupakan vieroitusvalmisteissa nikotiinia käytetään siksi, että se ylläpitää tupakoinnin kautta muodostunutta nikotiiniriippuvuutta ja estää vieroitusoireita. Nikotiinia käytetään tupakan ja nikotiinikorvausvalmisteiden ohella myös tietyissä hyönteismyrkyissä ja torjunta-aineissa.

Nikotiini on yksi tupakan haitallisimmista ainesosista, sillä se vaikuttaa laajasti kehon toimintoihin. Nikotiinin haittoja ei välttämättä tunne heti tupakoinnin alettua, sillä nikotiinilla on piristävä ja stimuloiva vaikutus. Näennäisen miellyttävistä vaikutuksistaan huolimatta nikotiini on myrkky, jonka käytön lopettamista terveydenhuollon asiantuntijat yksimielisesti suosittelevat.

Nikotiini muodostaa aivoihin kemiallisen riippuvuuden, minkä vuoksi nikotiinista eroon pääsy ei ole vain tahdonvoiman asia. Nikotiiniriippuvuudella tarkoitetaan nikotiinin käytöstä syntyvää keskushermoston nikotiinireseptoreiden määrän ja toiminnan muutosta, jonka seurauksena käytön lopettaminen johtaa fyysisiin vieroitusoireisiin. Nikotiinin käyttö lisää sietokykyä myrkylle, jolloin riippuvuusoireiden selättämiseen tarvitaan jatkuvasti entistä suurempia annoksia, ja riippuvuuskierre jatkuu. Tupakkariippuvuudella tarkoitetaan tupakoinnin aiheuttamaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden muodostamaa oireyhtymää.

Moni tupakoinnin lopettaja nappaa avuksi jonkin nikotiinia sisältävän tupakan vieroitusvalmisteen. Nikotiini on yhä samaa nikotiinia, olipa se tupakassa tai korvausvalmisteessa. Nikotiinikorvaushoitotuotteet perustuvat nikotiiniriippuvuuden ylläpitoon, minkä vuoksi päivittäinen nikotiinialtistus on taattu.

Acetium®-imeskelytabletti on suomalainen innovaatio, joka on kehitetty tupakoinnin lopettamiseen. Tuote auttaa tupakoitsijaa pääsemään eroon tupakasta ja nikotiinikoukusta.

Acetium® ei sisällä nikotiinia tai muita riippuvuuksia ylläpitäviä ainesosia. Tuotteen tehokkuus perustuu luonnolliseen aminohappoon L-kysteiiniin, joka sitoo syöpävaarallista asetaldehydiä tupakan savusta ja heikentää tupakointikokemuksen mielihyvää.

Uuden tupakkalain tavoite on myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Acetiumin valmistaja Biohit on sitoutunut Nikotiiniton Suomi -tavoitteeseen ja tukee tupakoitsijoita sekä tupakoinnin lopettamisessa että nikotiinikoukusta vapautumisessa.

Acetiumille on myönnetty Avainlipputunnus.

Lue lisää tuotteesta »