Suomalainen innovaatio auttaa eroon nikotiiniriippuvuudesta

vapaa nikotiinista

Acetium®-imeskelytabletti on suomalainen innovaatio, joka on kehitetty tupakoinnin lopettamiseen. Tuote auttaa tupakoitsijaa pääsemään eroon tupakasta eikä ylläpidä nikotiinikoukkua.

Jatkuvan tupakoinnin suurin syy on nikotiiniriippuvuus ja tupakoinnin lopettamisen jälkeiset vieroitusoireet.Nikotiiniriippuvuus syntyy nopeasti, ja se täyttää kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan kemiallisen riippuvuuden kriteerit. Nikotiiniriippuvuus selittää pääosan tupakoinnin pysyvyydestä, vaikka myös tottumuksella on vahva voima; tietyt tutut tilanteet laukaisevat tupakanhimon.

Acetium®-imeskelytabletti on suomalainen innovaatio, joka on kehitetty tupakoinnin lopettamiseen. Tuote auttaa tupakoitsijaa pääsemään eroon tupakasta ja nikotiinikoukusta tupakointihistorian pituudesta riippumatta.

Acetiumin tehokkuus perustuu luonnolliseen aminohappoon L-kysteiiniin, joka sitoo syöpävaarallista asetaldehydiä tupakan savusta ja heikentää tupakointikokemuksen mielihyvää. Tuote ei sisällä nikotiinia tai muita riippuvuuksia ylläpitäviä ainesosia.

Acetiumin toimivuutta on testattu myös kahdessa käyttäjätutkimuksessa, joiden tulosten perusteella Acetium® tukee tupakoinnin lopettamista. Acetium®-imeskelytablettia käyttäneiden henkilöiden tupakoinnin lopettamisen todennäköisyys kasvoi 1,5-kertaiseksi verrattuna lumeryhmäläisiin. Yli 45 % tupakoitsijoista pystyi lopettamaan tupakoinnin, kun he olivat käyttäneet Acetium®-imeskelytablettia oikeaoppisesti ja säännöllisesti kolmen kuukauden ajan.

Uuden tupakkalain tavoite on myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä. Acetiumin valmistaja Biohit on sitoutunut Nikotiiniton Suomi -tavoitteeseen ja tukee tupakoitsijoita sekä tupakoinnin lopettamisessa että nikotiinikoukusta vapautumisessa.

Acetiumille on myönnetty Avainlipputunnus korkean kotimaisuusasteensa ansiosta.

Tee nikotiiniriippuvuustesti »