Underskott på magsyra

Till en särskilt högriskgrupp hör personer med underskott på magsyra. Underskott på magsyra kan orsakas av slemhinneatrofi. (atrofisk gastrit) eller av användning av antacida läkemedel.

Magen har underskott på magsyra när dess pH-värde stiger permanent till över 4,5. Många med underskott på magsyra har ett pH-värde i magen på upp till 6,5–7,5, dvs. ett helt neutral värde. 

Underskott på magsyra kan orsakas antingen av förstörda magsyrautsöndrande celler till följd av atrofi i magslemhinnan (atrofisk gastrit) eller av regelbunden användning av antacida läkemedel, vilket förhindrar normal funktion i de syrautsöndrande cellerna.

Risker förenade med underskott på magsyra

Det finns flera kända risker förenade med underskott på magsyra. När magsyrans pH-värde är för högt kan bakterier och jästsvampar växa och föröka sig i magen. Dessa mikrober gör magen mer känslig för infektioner och ökar omvandlingen av alkohol i mat och drycker till acetaldehyd som av WHO klassificeras som ett cancerframkallande ämne.

Underskott på magsyra kan även ge upphov till malabsorption av och brist på kalcium, järn och vitamin B12 och därmed också till osteoporos, anemi och demens. Atrofisk gastrit ökar risken för magcancer med 90 gånger.

Symptom på underskott av magsyra

Underskott på magsyra kan ge upphov till en rad ospecifika symtom som liknar de man får vid halsbränna.  Andra symtom är tryck och smärta i magen, väderspänningar och rapningar som kan uppträda i samband med måltider. Underskott på magsyra ger dock ofta inga symtom eller symtom som är svåra att tolka som något ovanligt, speciellt om tillståndet har varat en längre tid.